Технически университет – Габрово отбеляза тържествено Деня на народните будители

Технически университет – Габрово отбеляза тържествено Деня на народните будители

В навечерието на 1-ви ноември в библиотеката на Технически университет – Габрово се проведе тържествен Академичен съвет. Гостите бяха приветствани от проф. дин Милко Палангурски – Зам. ректор по научната дейност на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. В своята академична лекция проф. Палангурски подчерта, че българските будители са осъзнавали, че образованието и просветата са вечни културни ценности и целенасочено са инвестирала в развитието на младите хора.  Областният управител на Област Габрово – госпожа Сидорова  и зам. -кметът на Община Габрово – госпожа Минева също отправиха поздрави към студентската и академична общност. От името на настоятелството на Технически университет – Габрово поздравителен адрес отправи инж. Калоян Иванов.

Академичният съвет по случай Деня на народните будители беше още по-тържествен поради официалното връчване на почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Технически университет – Габрово на проф. Гундолф Байер – Президент на университета за приложни науки – Шмалкалден, Германия. Проф. Байер сподели своите идеи за развитието на интернационализацията във висшето образование в условията на нови предизвикателства, а именно – „надеждност“, „лична преценка“ и „диференциация“.  Новият доктор хонорис кауза подчерта, че и Технически университет – Габрово, и Университетът за приложни науки – Шмалкалден, Германия изповядват тези ценности, тъй като днес двата партньорски университета предприеха важна стъпка за развитие на съвместни магистърски специалности, предоставящи двойни дипломи в магистърската степен.

По време на церемонията бяха отличени преподавателите от ТУ-Габрово, които са придобили научна степен или академична длъжност през годината. Инж. Мирослав Томов и инж. Десислава Ковачава са придобили образователната и научна степен „доктор“. Технически университет – Габрово има нови трима доцента – доц. Нели Николова, доц. Цанко Караджов и доц. Милко Дочев, както и нови двама професори – проф. Станимир Садинов и проф. Тодор Тодоров.

Студентите на Технически университет – Габрово – Андрей Иванов и Владимир Живков бяха отличени с парична награда за завоюване на златен медал на Националната студентска олимпиада по математика – 2022 г. С грамоти и награди бяха отличени още Людмила Гарева, Бенислав Димитров, Кольо Данчев, Симеон Славков, Тодор Бойчев и Валентин Гачев за академични и спортни постижения през годината.

С грамота и плакет с надпис за принос в развитието на Технически университет – Габрово бяха отличени старши преподавател Мариана Авдеева – Христова и доц. д-р инж. Пенчо Стойчев.