Кандидатствайте за докторантска стипендия от 8 000 лв. на Фондация „Карол Знание“

Karoll Fond stipendia

Фондация „Карол Знание“ обяви конкурс за годишната си докторантска стипендия от 8 000 лева. Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: естествени науки; технически науки; медицински науки. Сумата се изплаща от февруари до ноември на десет равни месечни вноски.

Докторантската стипендия е персонална и се връчва от 2011 г. от името на финансова група „Карол“. След учредяването на „Карол Знание“ през 2018 г. стипендията се предоставя от името на Фондацията, която сега търси своята нова звезда.

Кандидатите трябва да са български граждани, да не са последна година от обучението си и да работят по проект, който има потенциал за практическо приложение. Изисква се резюме с кратък теоретичен обзор, използвани методи, постигнати резултати, цели, уникалност на проекта, примерен план за изразходване на средствата от стипендията и други.

Срокът за кандидатстване е 1 декември 2020 г. на електронна поща knowledge@karoll.bg.

Носител на докторантската стипендия за 2020 г. е Владимир Николов, редовен докторант към Национален природонаучен музей при БАН, който е открил кости от динозаври на 83 млн. години.

Пълните условия за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Фондация „Карол Знание“.