Програмата за откриването и регистрацията в Студентската научна сесия, която ще проведе на 16 октомври 2020 г.

Sliders25


16 октомври 2020, петък


10.00 – 10.30     Регистрация на участниците (Университетска библиотека, заседателна зала)

10.30 – 11.00     Откриване на Студентската научна сесия’ 2020 (Университетска библиотека, фоайе)

11.00 – 14.00     Заседания по секции:

  • Секция „Електротехника и електроника” - Ректорат, зала 3312;
  • Секция „Машиностроене и уредостроене” - Ректорат, заседателна зала;
  • Секция „Стопански науки” - Университетска библиотека, заседателна зала.

15.00     Награждаване - Университетска библиотека, фоайе


Галерия от снимки - СНС 2019 г.