Банкова сметка на Технически Университет – Габрово

ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ може да внасете по сметката на Технически Университет – Габрово, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се вписват трите имена на студента, фак. №, специалност и семестър.

dskДСК ЕАД - Габрово,
IBAN: BG83STSA93003110006000,
BIC: STSABGSF