Аз избрах Технически университет – Габрово!

dsc 8639Технически университет – Габрово е създаден през 1964 година. В резултат на добрите образователни традиции и натрупания опит, днес той е престижна, стабилна и авторитетна, образователна и научна институция. Гордостта му са повече от 36 хиляди възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина, които със своята професионална компетентност допринасят за развитието на индустрията, публичния сектор, управлението, образованието и науката.

ТУ – Габрово е водещ център за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти, потребностите на индустрията и дигиталното общество. Той заема значимо място на картата на образователната и научната инфраструктура в България. Днес в него се обучават над 5 000 студенти във всички образователни степени. На тяхно разположение са модерни лаборатории, технологичен парк с най-съвременна техника, мотивиран академичен състав, подходяща материална и информационна база.

Кандидат-студентите имат широк избор от актуални специалности, съобразени с изискванията на бизнеса и съвременните предизвикателства в пазара на труда: „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“; „Електроенергетика и електрообзавеждане“; „Промишлена и автомобилна електроника“; „Компютърни системи и технологии“; „Комуникационна техника и киберсигурност“; „Софтуерно и компютърно инженерство“; „Дигитална администрация“; „Техническа безопасност“; „Компютърни технологии в машиностроенето“; „Мехатроника“; „Индустриални, топлинни и газови системи“; „Дизайн, техника и технологии в текстила“; „Технология на материалите и материалознанието“; „Компютърен дизайн“; „Стопанско управление“; Индустриален мениджмънт“ и „Социални дейности“.

TUGab BibliotekaТУ е пионер в дуалното обучение във висшето образование в България. За студентите, които искат да продължат своето образование, Университетът предлага модерни магистърски специалности в разнообразни професионални направления и акредитирани инженерни докторски програми. Институцията провежда съвместно обучение с университети в Германия и има възможност за получаване на двойни дипломи. Установено е партньорство с над 80 висши училища в чужбина. Реализират се участия в редица национални и международни образователни и изследователски проекти.

Правилният избор на университет е предпоставка за добра професионална реализация. Високото ниво на обучение и научни изследвания, квалифицираният академичен състав, съвременната инфраструктура, съвместната дейност с бизнеса и с различни организации правят Технически университет – Габрово подходящо и предпочитано място за придобиване на знанията и уменията, които да помогнат на младите хора да бъдат успешни!

Има толкова много причини да следваш в технически университет и да живееш в град, който съчетава традициите и новаторството заедно, а само едно място, за да го реализираш – Габрово!