Обучение за „Преподавател – инструктор за обучение на водачи на МПС”

prepodawatel instruktor

 


Срок за подаване на заявление до 29.09.2023 г.

Необходими документи:

1. Копие на диплома за завършено висше образование.

2. Копие на лична карта.

3. Копие на свидетелство за управление на МПС.

Оригиналите се носят за сверяване и след проверката се връщат

4. Две снимки паспортен формат.

5. Документ от КАТ, че през последните 3 години кандидатът не е лишаван от правоуправление

6. Актуално свидетелство за съдимост.

7. Медицинско свидетелство за работа, което да доказва, че е годен да упражнява професията.

8. Медицинско свидетелство от психиатричен кабинет.

  • Срок на обучение - 2 семестъра.

Такса 1500 лв., която може да се заплати на 3 вноски.


След завършване на обучението се издава Свидетелство за професионална квалификация „Преподавател – инструктор на водачи на МПС”.

За информация: понеделник – петък  от 9.00 ч. – 16.00 ч. 

тел.: 066 827228

Заявление и необходимите документи се подават в Ректората на ТУ – Габрово - стая  3104