Online записване на приети студенти в специалностите от ОКС „бакалавър”

jordklot med online text 33310532 За оnline записване в Технически университет – Габрово за учебната 2024-2025 г. приетите студенти изпращат на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария следните документи:


1. Опис на документите, именник, декларации, (декларация за настаняване в студентско общежитие). Копие на попълнените и подписаните документи се изпращат в прикачен файл на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария.

2. Копие на документ за внесена семестриална такса (държавна поръчка или платена форма) за обучение (като основание за заплащане се посочват входящ номер, получен при кандидатстването, ЕГН и трите имена на студента);

3. Копие на диплома за средно образование.  (Оригиналът на дипломата се представя в началото на учебната година в съответната факултетна канцелария за сверяване на съответствието с изпратеното копие);

4. Копие на лична карта.

5. Копие на нотариално заверен документ при промяна на имената.

6. Актуална електронна снимка – с формат за паспорт. (В началото на учебната година в съответната факултетна канцелария се представят допълнително 3 бр. актуални снимки).

7. Копие на документ, даващ основание за освобождаване или намаляване на семестриалната такса за обучение.


 

В началото на учебната година студентът закупува от книжарницата в сграда „Библиотека”студентска книжка и студентска лична карта, които се попълват и заверяват в съответната факултетна канцелария.

Семестриалната такса може да бъде заплатена чрез банка и чрез електронен магазин:

 

dskЧРЕЗ БАНКА


 

Семестриалната такса се превежда по банковата сметка на

Технически университет – Габрово:

 

ДСК ЕАД - Габрово

IBAN: BG83STSA93003110006000

BIC: STSABGSF

online shopЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ НИ МАГАЗИН


 

Вие може да платите чрез банкова дебитна, кредитна или виртуална карта семестриалната си такса.

https://vpos.tugab.bg

* Забележка:

При записване на новоприети студенти е необходимо в поле факултетен номер да се въведат пет нули и издадения входящ номер.

Пример: вх. номер 356

В поле факултетен номер се въвежда: 00000356


 

Документите се изпращат на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария, а при нужда от съдействие за попълване на необходимите документи позвънете на съответните телефони в съответната факултетна канцелария.