Факултет "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА" - Срок за кандидатстване: 19.06.2023

С решение №206/07.04.2022 г. на Министерски съвет е одобрена Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (МУПД-2), по която Технически университет – Габрово е бенефициент.

Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво.

Програмата ще се изпълнява на 2 етапа с продължителност по 18 месеца:

I-ви етап, 18 месеца, 2022 - 2023 г.

II-ри етап,18 месеца, 2024 - 2025 г.

Описание на програмата

Описание на Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (МУПД-2) 

Условия и документи за кандидатстване по модул „МЛАДИ УЧЕНИ“ за факултет „Електротехника и Електроника“:

  • Правила и критерии по Програмата на ТУ – Габрово
  • Указания на МОН за изпълнение на Програмата
  • Информация за модул „МЛАДИ УЧЕНИ“
  • Критерии за оценка по модул „МЛАДИ УЧЕНИ“
  • Заявление за участие
  • Декларация за двойно финансиране
  • Автобиография

За целите на конкурса може да се кандидатства и със сканирани документи, вкл. и на английски език /за кандидати, завършили извън страната/. Оригиналните документи, преведени на български език, ще се изискват само от спечелилите кандидати, преди подписване на договорите им.

Срок за назначаване и по двата модула по Програмата – 6 /шест/ месеца

Срок за кандидатстване: 19.06.2023 г.

Документите се подават по електронен път на следния имейл:

  • Факултет „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“ -  nenova@tugab.bg

В срок до 2 седмици след класирането на участниците ТУ-Габрово публикува на електронната си страница информация за класираните участници в съответствие с изискванията за защита на лични данни.

Всички документи за конкурса могат да бъдат намерени тук.