Специален брой на научно списание Coatings

 

Специален брой на списание Coatings с гост-редактори проф. дтн Йордан Т. Максимов и проф. дн Галя В. Дунчева

Coatings, издание на MDPI, IF=3.4, ISSN: 2079-6412, подготвя специалнo издание …

 

nauchno spisanie baner

www.mdpi.com/journal/coatings/special_issues/N425T0397E