Българска академия на науките обявява конкурс за избор на академици и член-кореспонденти

logo bas 70pxБългарска академия на науките обявява конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН  в следните области и научни направления:

I. Академици

Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 2, Науки за земята – 2, Инженерни науки – 1, Биологически науки – 1, Хуманитарни и обществени науки – 2, Аграрни и лесовъдни науки – 2, Изкуства и изкуствознание – 1.

II. Член-кореспонденти

Математически науки – 3, Физически науки – 2, Химически науки – 2, Науки за земята – 2, Инженерни науки – 2, Биологически науки – 2, Медицински науки – 3, Хуманитарни и обществени науки – 3, Аграрни и лесовъдни науки – 2, Изкуства и изкуствознание – 2.

III. Член-кореспонденти във всички области на науката, като кандидатите трябва да не са навършили 50 години към датата на обявяване на конкурса – 2.

Повече информация за конкурса и Правилникът за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН може да намерите тук .

Краен срок за подаване за подаване на документи: 07 Юни 2024 г.