Студенти, преподаватели и служители се включиха в поредица от събития, посветени на 24 май

В Технически университет – Габрово се проведоха поредица от събития, посветени на деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и на славянската книжовност.

Мероприятията стартираха с участие на студентите в юбилейното издание на Карнавал Габрово "Има – няма 100 години Карнавал!". Студентите представиха Габровската силициева долина с иновативен хълм, базиран в Технически университет – Габрово.

 IMG 2310  IMG 2311  IMG 2313

По повод делото на Светите братя в университетската библиотека бе разположена изложбата „Манастирските библиотеки в южнославянските земи и Русия през XIV-XVI век.“, предоставена от Кирило-Методиевски научен център към БАН /КМНЦ/. Специално академично слово към студентската и научно общност на Университета отправи доц. Ива Трифонова от КМНЦ. Гостите на тържеството бяха приветствани от Великотърновския митрополит – Григорий, от Кмета на Община Габрово.

На събитието присъстваха трима доктор хонорис кауза на Технически университет – Габрово – проф. Байер, проф. Колев и проф. Ганев, и чуждестранни делегации от партньорски университети от Германия, Чехия, Полша и Украйна. Грамоти и парични награди за отличен успех получиха 35 студенти, обучаващи се в бакалавърски специалности в Технически колеж – Ловеч и Технически университет – Габрово. На събитието бяха отличени и преподаватели и служители с дългогодишен стаж, допринесли за издигането на престижа на Университета.

Изключително запомнящи се емоции предизвика и пролетния спортен празник, който традиционно се организира от Студентски съвет. Спортният празник се проведе в местността Соколски министър, а организаторите връчиха медали и подаръци на участниците.

 

Празничните събития приключиха с участие на студенти, преподаватели, служители и чуждестранни делегации в празничното шествие посветено на 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

В рамките на събитията в Технологичния парк на Технически университет – Габрово се проведе Международната научна конференция „Мехатроника, еко и енергоспестяващи системи и технологии“, насочена към обобщаване на научните резултати, постигнати от изследователите, назначени по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана чрез Европейските структурни фондове. В рамките на конференцията бяха представени 24 доклада, обобщаващи резултатите от работата на изследователите с новото оборудване. На международния форум присъстваха млади учени, изследователи и върхови специалисти от всички партньори по проекта ( ТУ-Варна, ТУ-София, филиал Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски“, Институт по роботика към БАН, Институт по електроника към БАН и Централната лаборатория по приложна физика), които представиха постерна сесия и дискутираха научните разработки.