Тържество по случай 8-ми декември – Празник на българските студенти

8 mi dec diplomi vruchvaneУважаеми госпожи и господа,

Уважаеми абсолвенти,

Осми декември е празник на младостта, на най-будната част на нашето общество – българските студенти! Празник  наситен с много красота, с устрем и дръзновение, с жажда за знания и успех.

Имам удоволствието да Ви поканя на тържество по случай 8-ми декември, Студентския празник и церемония по връчване на дипломите на завършилите студенти в Технически университет-Габрово на 10.12.2022 г. /Събота/ от 11.00 часа в зала “Възраждане”.

Раздаването на академичните облекла на абсолвентите по факултети ще се състои на 10.12.2022 г. /събота/ от 8:30 до 10:30 часа, както следва:

  • Факултет „Електротехника и електроника” – Заседателна зала, сграда Ректорат;
  • Факултет „Машиностроене и уредостроене” – зала 3116, сграда Ректорат;
  • Факултет „Стопански” – Университетска библиотека.

Уважаеми абсолвенти,

От 12.30 ч. е необходимо да се явите за среща с профилиращите катедри за връчване на дипломите на випуск 2022. Моля, проследете корпуса и залата, в която трябва да бъдете.

КАТЕДРА

СПЕЦИАЛНОСТ

ЗАЛА

АИУТ

Автоматика, информационна и управляваща техника

3410

Електроника

Промишлена и автомобилна електроника

2311

ЕСЕО

Електроенергетика и електрообзавеждане

2603

КСТ

Компютърни системи и технологии

3311

КТТ

Комуникационни технологии и киберсигурност

2210

ОЕЕ

Техническа безопасност

Студентска компютърна зала (Университетска библиотека)

МУ

Мехатроника

3116

Машиностроене и уредостроене

Техника и технологии за опазване на околната среда

МММ

Технология на материалите и материалознание

1343

Технология на материалите и мениджмънта

МТТ

Компютърни технологии в машиностроенето

1422

ИДТТ

Компютърен дизайн

2108

ЕТ

Хидравлична и пневматична техника

3303

Хидравлична, пневматична и топлинна техника

Индустриално инженерство

Вентилационна и климатична техника

Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти

Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника

Мениджмънт

Индустриален мениджмънт

Университетска библиотека

Стопанско управление

ССН

Социални дейности

Конферентна зала (Университетска библиотека)

Публична администрация

МИПН

Опазване на околната среда и устойчиво развитие

1344

проф. д-р инж. Илия Железаров,

Ректор на Технически Университет - Габрово