Преброяване 21

prebroyavane21.jpg

Уважаеми служители и преподаватели,

Обръщам се към Вас с молба да попълните електронно анкетните карти по Преброяване 21. 

С една регистрация може да преброите цялото си домакинство, а отнема не повече от 20 мин. 

Повече информация може да намерите на сайта на НСИ - Преброяване 21 от тук.

 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на Технически университет - Габрово