Първа транснационална партньорска среща по проект allCUTE

1 2

На 27 и 28 юни 2021 в град Кавала, Гърция, се проведе първата транснационална партньорска среща по проект Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене (allCUTE). Проектът е финансиран по програма „Еразъм+“, а Технически университет – Габрово е водеща организация.  В работната среща участваха партньори от четири държави (България, Гърция, Полша, Сърбия): четири университета, предлагащи инженерно обучение (Технически университет – Габрово, Hellenic International University, Politechnika Gdanska, University of Nis), четири търговско-промишлени палати от Габрово, Кавала, Гданск и Ниш, и Клъстър „Тракия икономическа зона“.IMG 9666

Основната цел на проекта е да се повиши квалификацията на техници и инженери, работещи в секторите „Машиностроене“ и „Мехатроника“, за да се улеснят перспективите им за заетост, както и достъпа до качествени работни места. В рамките на проекта се предвижда създаване на 14 краткосрочни курса и разработване на платформата за активно учене. До този момент външни оценители от бизнеса и образованието са предоставили положителна оценка по отношение на иновативността на съдържанието на курсовете и техниките на учене и оценяване на придобитите умения, гъвкавостта, полезността и потенциала за мултиплициране на постигнатите резултати по проекта. Предвижда се представителите на четирите търговско-промишлените палати от всички държави да разработят стратегия за привличане на потенциални обучаеми.