„Дънди Прешъс Металс“ приема студенти за летен стаж

Dundee Precious staz

Двете дружества на „Дънди Прешъс Металс“ в Челопеч и Крумовград за поредна година ще проведат двумесечна лятна стажантска програма за студенти. Компанията дава възможност на амбициозни младежи да се запознаят отблизо с една от най-иновативните минни компании, да получат подкрепа за кариерен старт, както и да придобият ценни знания в избраната от тях професия. Отделите, в които студентите могат да кандидатстват, са: 

 „Дънди Прешъс Металс“ – град Челопеч:

 • Финанси и счетоводство;
 • Доставки и логистика;
 • Връзки с обществеността и комуникации;
 • Информационни технологии.

„Дънди Прешъс Металс“ – град Крумовград:

 • Технически служби – звена „Минно планиране“, „Геомеханика“, „Пробивно-взривни работи“;
 • Технически служби – звена „Минни геолози“, „Експлоатационно проучване“;
 • Геологопроучвателни дейности;
 • Маркшайдерски отдел;
 • Технологичен отдел – преработка на руда;
 • СМАРТ център;
 • Геологопроучвателни дейности;
 • Безопасност и здраве при работа;
 • Опазване на околната среда;
 • Химична лаборатория.

Участие могат да вземат студенти, завършили втори или трети курс на обучение в съответната специалност. Те трябва да имат много добри компютърни умения и мотивация за работа. Водещо при кандидатстването е желанието за развитие, придобиването на практически опит и надграждането на знания. За своите стажанти дружествата осигуряват платен стаж на срочен трудов договор, безплатен транспорт и храна.

Срокът за подаване на автобиография и мотивационно писмо е до 31 май 2021 г.

Кандидатите могат да изпращат своите документи на имейл: jobs@dundeeprecious.com за „Дънди Прешъс Металс“ – Челопеч и на имейл: dpmkjobs@dundeeprecious.com за „Дънди Прешъс Металс“ – Крумовград.

Източник на снимковия материал: Dundee Precious Metals Bulgaria (Facebook)