Доц. Росен Иванов се присъедини към елитния ранг на IEEE като бе удостоен с най-високата професионална степен

rosen

Институтът на инженерите по електротехника и електроника /Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) е най-голямата професионална организация в света с основна цел развитието на технологични нововъведения и върхови постижения в полза на човечеството.

Базирайки се на професионалната биография на доцент Росен Иванов, на неговия списък с публикации и списък с цитирания той е издигнат до старши член на IEEE. Старши член е най-високата професионална степен на IEEE, за която може да кандидатства. Тази позиция е израз на признание за високите професионални постижения на доц. Иванов. Повече от 420,000 учени от 160 страни по света членуват в IEEE, но едва 10% от тях са удостоени с най-високата професионална степен – старши член на IEEE.

Доц. д-р Росен Иванов е член на катедра „Компютърни системи и технологии“ в ТУ-Габрово.