Онлайн ден на отворените врати в ТУ-Габрово по повод инициативата Национални дни за учене през целия живот

DSC 9901Технически университет-Габрово се включи в инициативата Национални дни за учене през целия живот. Събитието се проведе комбинирано-присъствено и в онлайн среда. Официалните гости – представители на министерства,  регионални управления на образованието, директори, учители и ученици от цялата страна присъстваха в конферентната зала на библиотеката на Университета. Преподавателите и студентите представиха своите лаборатории чрез възможностите на информационните и комуникационни технологии в онлайн платформата Microsoft teams. По този начин онлайн деня на отворените врати беше достъпен за ученици от различни училища от града.

Проф. Железаров поздрави участниците.   „ТУ - Габрово с голяма амбиция се включи в Националните дни за учене през целия живот, не само защото тази година столицата на това събитие е гр. Габрово, но и защото ние като Университет сме пряко свързани с обучението и образователните проекти. Пожелавам тези Национални дни за учене през целия живот да станат носители на нови идеи, нови партньорства, нови възможности и нови впечатления“.

Преподаватели от различни катедри представиха, както лабораториите, така и своите най-нови разработки.

По-късно през деня гостите и гражданите на гр. Габрово видяха изложенията на различни образователни институции. Университетът разположи на два щанда различни макети и разработки и доказа своите водещи позиции в областта на приложните изследвания и качественото обучение.