Открийте Габрово – зелен, интелигентен, иновативен!

Invest profil 2020 bg„Габрово – зелен, интелигентен, иновативен“ – така започва Инвестиционният профил 2020 г. на Габрово, изготвен от Община Габрово в партньорство с Института за пазарна икономика.

Двуезичната книжка съдържа информация за фирмите в града, инвестициите, човешкия капитал, заетостта и производителността, образователния сектор, индустриалните зони, много цифри и информация, полезна за инвеститорите.

Технически университет – Габрово е представен като ключовата обра­зователна институция в града. „Университетът при­влича млади хора, подготвя силни технически кадри за местната икономика и играе водеща роля в изследова­телската и развойната дейност, създавайки сре­да за интелигентна специализация на промишлеността в Габрово.“, се казва в изданието.

Като стратегически важен обект за научни изследвания и иновационни дейности се посочва и изграждащата се инфраструктура на територията на Техническия университет – високо­технологичен парк с модерно оборудвани лаборатории.

Новият икономически профил е свързан с ГИС базираните виртуални карти на индустриалните зони и фирмите в Габрово за още по-пълна информация.

Профилът е достъпен на адрес: https://www.discover.gabrovo.bg/2020.html