Заповед за откриване на конкурс за финансиране на проекти за научни изследвания за 2020 г.