Конкурс за участие на преподавателски и непреподавателски състав по програма „Еразъм”

Желаещите да проведат ЕРАЗЪМ преподавателска мобилност с цел преподаване и мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение в чуждестранно висше училище през академична 2013/2014 г., моля да представят до 25 Септември 2013г. в УЦМНПП заявление за участие, в което да посочат приемащото висше училище.