Списък на одобрени студенти по програма ЕРАЗЪМ 2013/2014г.

След проведено заседание на Еразъм комисия към Технически Университет – Габрово следните студенти са одобрени за участие в програмата:

  1. Димитър Ивайлов Зашев – мобилност с цел практика
  2. Габриела Валентинова Петрова – мобилност с цел практика
  3. Тимослав Добринов Тодоров – мобилност с цел практика
  4. Момчил Петров Жеков – мобилност с цел обучение
  5. Алишен Айдън Юсеин – мобилност с цел обучение
  6. Гьокхан Айдън Юсеин - мобилност с цел практика
  7. Валерия Димитрова Димова – мобилност с цел обучение

Заявленията на студентите, които не са се явили на изпит по език, ще бъдат разгледани след полагане на съответните изпити. Датите на изпитите могат да уговорят с преподавателите от Департамент за езиково и специализирано обучение към ТУ-Габрово.

За повече информация:

инж. Калина Стоянова

Контактно лице по програма Еразъм

тел.: 066/801 511