Обществени поръчки

 

Технически университет Габрово обявява договаряне без предварително обявление с предмет: „Периодични доставки на Ел. материали за нуждите на Технически университет – Габрово и неговите разпоредители с бюджет“

 

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявяване по чл. 18, ал. 1, т. 8

 

05.12.2018г. Връзка към АОП

05.12.2018г. Решение за откриване на процедурата

05.12.2018г. Документация

18.12.2018г. Доклад от комисията

18.12.2018г. Решение за избор на изпълнител