Обществени поръчки

 

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на събития, свързани с официални мероприятия на Технически университет - Габрово

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 10.01.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 11.01.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

06.12.2018г. Връзка към АОП

06.12.2018г. Решение за откриване на процедурата

06.12.2018г. Обявление за поръчка

06.12.2018г. Документация

14.01.2019г. Обявление за изменение

29.01.2019г. Протокол 1

07.02.2019г. Съобщение за отваряне на цените

12.02.2019г. Протокол 2

12.02.2019г. Протокол 3

12.02.2019г. Доклад от комисията

12.02.2019г. Решение от комисията

04.03.2019г. Договор

04.03.2019г. Обявление за възложена поръчка