Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: "ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ПЕЧАТНИ И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ. КЕТЪРИНГ УСЛУГИ“ С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

 

Срокът за подаване на оферти е 16:30 ч. на 25.07.2018 г., като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет – Габрово.

e-mail за запитвания: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Офертите ще бъдат отворени на 26.07.2018 г. от 10:30 часа в Заседателната зала в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово.

На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участниците или писмено упълномощени от тях лица.

 

Цялата документация може да бъде намерена тук.

Система за попълване и повторно използване на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

 

Срокът за подаване на оферти по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 се удължава до 16:30 часа на 10.08.2018 г.

 

Изисканите допълнителни документи, ще бъдат отворени на 07.08.2018 г. от 14:00 ч. в Заседателна зала на Ректорат на Технически университет - Габрово. На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участниците или писмено упълномощени от тях лица.

 

Свързани документи:

Протокол №1

Уведомителни писма

Протокол №2

Писма за отваряне на ценовите предложения 

Решение за прекратяване на Позиция 3

Обявление за възложена поръчка

Уведомителни писма

Протокол №3

Уведомителни писма

Протокол №4

Уведомителни писма

Заповед удължаване

Протокол №5

Протокол №6

Доклад

Решение за класиране на участниците

Съобщение до издателска къща "Св. Георги Победоносец" ЕООД

Обявление за възложена поръчка

 

 

 

 

 

Уважаеми дами и господа,
на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, Ви уведомяваме относно разяснения на поставените въпроси, както следва:


Въпрос №1: С цел коректно изготвяне на офертата, моля за уточнение на броя листа на хартиеното кубче?

Хартиено кубче, офсетова хартия, 83/83, бяло с 2 едноцветни сини лога (синьо и бяло), 80 гр., брандиране - логото и името на проекта + уеб сайта на проекта + логото на ЕС

(информационният материал се предоставя от възложителя) – 200 бр.

Отговор: броя листа на хартиеното кубче, офсетова хартия, 83/83, бяло с 2 едноцветни сини лога (синьо и бяло), 80 гр. следва да бъдат 400.


Въпрос №2: С цел коректно изготвяне на офертата, моля за следните уточнения?

Колко грама е картона?
Ще има ли сгъвки и колко?
Формата, който е посочен в сгънат вид ли е или не?
С какво захващане са - лепени или телчета?

Дизайн, предпечат и печат на брошура, формат А4, 4+4 цвята, картон, гланц, 5 листа, на български език (информационният материал се предоставя от възложителя) – 300 бр.

Дизайн, предпечат и печат на брошура, формат А4, 4+4 цвята, картон, гланц, 5 листа, на английски език (информационният материал се предоставя от възложителя) – 300 бр.

Отговор:

Картона е 160 гр.
Сгъвките са на всеки лист по 1
Формата, който е посочен не е в сгънат вид.
Захващането е с телчета.


Въпрос №3: Моля за разяснение във връзка с поръчка с предмет „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали. Кетъринг услуги“ с 3 обособени позиции

В Приложение 4 Ценово предложение, отнасящо се за всички обособени позиции е записан следният текст „Забележка:  В Таблицата в Колона 4 участникът следва да посочи единична цена без ДДС за извършването на предмета на поръчката за един брой по вид материал.

В Таблицата стойностите в Колона 5 „обща цена за вид рекламен материал в лева без ДДС“ се получават като се умножат съответните стойности от Колона 3 „брой“ и Колона 4 „единична цена в лева без ДДС за един брой“.

Въпрос: В коя таблица трябва да се попълнят съответните данни?

Отговор: Поради липса на таблица в Приложения №4.1; №4.2 и №4.3 "Ценовото предложение" в документацията па обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали. Кетъринг услуги“, моля попълнете вашите ценови параметри в оказаните за целта места, които се намират в същите приложения, след всяка стока/артикул.


Въпрос №4: Как участникът да декларира в  Техническото предложение за ОП 1, че I.1 Изпълнението на доставката на материалите включени в обхвата на Обособена позиция №1 ще се извърши до началото на м. септември 2018 г., след като в техническата спецификаци, част от документацията, са заложени срокове до до края на м. януари 2019 г. и до до 20 август 2019 г.

Отговор:

Тъй като една обособена позиция, включва изпълнението на доставка на различни рекламни материали разделени за изпълнение в различни срокове и по различни проекти, то в "Техническото предложение", Участникът трябва да декларира срок на изпълнение на Обособена позиция №1, както следва:

ОТНОСНО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

1.Рекламни материали

По проект 2016-1-PL01-KA202-026350 „Стратегическо партньорство в областта на мехатрониката за иновативен и интелигентен растеж на европейските малки и средни предприятия”

Блокнот: корица от картон, първа и четвърта страници на корицата - пълноцветен печат; хартия – бяла с лого на всяки лист, 40 листа, цветна корица, формат А4 (200бр)

Рекламни сувенири

чанти с лого на проекта (50 бр.)

сакчета от плат с лого на проекта (100бр.)

Рекламните материали трябва да се изработят ……………………………. 2018 г.

В самата документация, е посочено че изработването на този вид рекламни материали следва да се извърши до началото на м. септември 2018 г. Следователно Участника следва да посочи крайната дата до която ще изработи тази част от Обособена позиция №1.

2. Рекламни материали

По проект 2017-1-BG01-KA202-036327 „Разработване на иновативни подходи за професионално образование с цел стимулиране на кариерната реализация и обучението в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката”

Блокнот: корица от картон, първа и четвърта страници на корицата - пълноцветен печат; хартия – бяла с лого на всяки лист, 40 листа, цветна корица, формат А4 (200бр)

Рекламни сувенири

чанти за документи с лого на проекта; материал – 600D полиестер; регулируема презрамка; преден джоб със закопчалка велкро; размери 450х300х100 мм.; цвят черен или тъмно сив (100 бр.)

рекламни тениски с лого на проекта (200бр.)

сакчета от плат с лого на проекта (200бр.)

Рекламните материали трябва да се изработят до …………………….. 2019 г.
Посочено е в документацията, че изработването на този вид рекламни материали, които също са част от Обособена позиция №1, но от друг проект, следва да се извърши изработването им до началото на м. януари 2019 г. Следователно Участника следва да посочи крайната дата до която ще изработи тази част от Обособена позиция №1.

3.Рекламни материали - изработването на тези рекламни материали в тази точка се извършва в различни срокове, а именно:

По проект 585151-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-VET-APPREN ”

3.1. Дизайн, предпечат и печат на дипляна А4, 4+4 цвята, 130 гр. Гланц, на български език  (информационният материал се предоставя от възложителя) – 500 бр.

Дизайн, предпечат и печат на дипляна А4, 4+4 цвята, 130 гр. Гланц, на български език  (информационният материал се предоставя от възложителя) – 500 бр.

Бележници - външна спирала/, картонени гланцирани корици, формат А5, 80 бели  листа с 2 едноцветни сини лога (синьо и бяло) , линирани твърди корици - 4+4 цвята , със спирала , брандиране - логото и името на проекта + уеб сайта на проекта + логото на ЕС

(информационният материал се предоставя от възложителя) – 200 бр.

 Рекламните материали трябва да се изработят до …………………. 2018 г.

Изработването на този вид рекламни материали, които също са част от Обособена позиция №1, но от друг проект, следва да се извърши изработването им до началото на м. септември 2018 г. Следователно Участника следва да посочи крайната дата до която ще изработи тази част от Обособена позиция №1.

3.2. Дизайн, предпечат и печат на брошура, формат А4, 4+4 цвята, картон, гланц, 5 листа, на български език  (информационният материал се предоставя от възложителя) – 300 бр.

Дизайн, предпечат и печат на брошура, формат А4, 4+4 цвята, картон, гланц, 5 листа, на английски език  (информационният материал се предоставя от възложителя) – 300 бр.

Рекламните материали трябва да се изработят до ………………… 2019 г.

Тези рекламни материали, следва да се изработят до 20 август 2019 г.

ОТНОСНО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

В I.1. от техническо предложение /Приложение №3.2./ следва да се чете в обхвата на Обособена позиция №2

В Обособена позиция №2 са включени рекламни материали, изработването на които става в различни срокове и са части от различни проекти.
Относно

1. Рекламни материали

По проект 2016-1-PL01-KA202-026350 „Стратегическо партньорство в областта на мехатрониката за иновативен и интелигентен растеж на европейските малки и средни предприятия”

Постери (материал – винил)

2 броя постери с размери 85х200см (пълноцветен печат) със стойка

2 броя постери с размери 100х150см (пълноцветен печат) за закачване на стена

Рекламни сувенири

химикалки с лого на проекта, метални  (200бр.)

Рекламните материали трябва да се изработят до …………………………… 2018 г.

Рекламни материали, следва да се изработят до края на м. септември 2018 г.

2. Рекламни материали

По проект 2017-1-BG01-KA202-036327 „Разработване на иновативни подходи за професионално образование с цел стимулиране на кариерната реализация и обучението в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката”

Постери (материал – винил)

2 броя постери с размери 85х200см (пълноцветен печат) със стойка

2 броя постери с размери 100х150см (пълноцветен печат) за закачване на стена

Рекламни сувенири

химикалки с лого на проекта, метални  (200бр.)

флаш памети 4 гигабайта (тип кредитна карта) с лого на проекта (100 бр.)

подложки за мишки (правоъгълни) с лого на проекта (100бр.)
Рекламните материали трябва да се изработят до ………………………. 2019 г.

Рекламни материали, следва да се изработят до края на м. януари 2019 г.

3. Рекламни материали

Дизайн, предпечат и печат на постер - височина - 90 см, широчина - 80 см, 4+4 цвята, 130 гр. гланц (информационният материал се предоставя от възложителя) – 1 бр.

Хартиено кубче, офсетова хартия, 83/83, бяло с 2 едноцветни сини лога (синьо и бяло), 80 гр., брандиране - логото и името на проекта + уеб сайта на проекта + логото на ЕС

(информационният материал се предоставя от възложителя) – 200 бр.

Пластмасова кутийка за хартиеното кубче от позиция 5 по-горе. – прозрачно с брандиране - надпис с тампонен едноцветен печат на логото на проекта, уеб сайта + логото на ЕС – 200 бр.

Химикали - художествено оформление, позволяваща брандиране•      функционалност: автоматични пластмасови химикалки с дебел пълнител – 300 бр.

   • цвят на пълнителя: син;

   • цвят на химикалките: бял

   • брандиране - надпис с тампонен едноцветен печат на логото на проекта, уеб сайта + логото на ЕС

Рекламните материали трябва да се изработят до ………………………………… 2018 г.
Рекламни материали, следва да се изработят до 20 август 2018 г.

Въпрос: Как участникът да декларира в  Техническото предложение за ОП 2, че I.1 Изпълнението на доставката на материалите включени в обхвата на Обособена позиция №1 ще се извърши до началото на м. януари 2019 г., след като в техническата спецификация за ОП 2 са залжени срокове до края на м. януари 2019 г.

Отговор: В I.1. от техническо предложение /Приложение №3.2./ следва да се чете в обхвата на Обособена позиция №2

Въпрос:

Извадка от образец Ценово предложение.

Забележка:

В Таблицата в Колона 4 участникът следва да посочи единична цена без ДДС за извършването на предмета на поръчката за един брой по вид материал.

В Таблицата стойностите в Колона 5 „обща цена за вид рекламен материал в лева без ДДС“ се получават като се умножат съответните стойности от Колона 3 „брой“ и Колона 4 „единична цена в лева без ДДС за един брой“.

Въпрос: В коя таблица участникът да попълни съответните данни.
Отговор: Поради липса на таблица в Приложения №4.1; №4.2 и №4.3 "Ценовото предложение" в документацията по обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали. Кетъринг услуги“, моля попълнете вашите ценови параметри в оказаните за целта места, които се намират в същите приложения, след всяка стока/артикул.


Допълнение към зададени въпроси:

Въпрос: Как участникът да декларира в  Техническото предложение за ОП 1, че I.1 Изпълнението на доставката на материалите включени в обхвата на Обособена позиция №1 ще се извърши до началото на м. септември 2018 г., след като в техническата спецификаци, част от документацията, са заложени срокове до до края на м. януари 2019 г. и до до 20 август 2019 г.

Въпрос: Как участникът да декларира в  Техническото предложение за ОП 2, че I.1 Изпълнението на доставката на материалите включени в обхвата на Обособена позиция №1 ще се извърши до началото на м. януари 2019 г., след като в техническата спецификация за ОП 2 са залжени срокове до края на м. януари 2019 г.

Отговор:

В Техническата спецификация за Обособена позиция №1 /Приложение №3.1/ текста по точка I.1 да се чете:

I.1. Посоченият срок за изпълнение на всяка част от Обособена позиция №1: 1. Рекламни материали, 2.Рекламни материали и 3. Рекламни материали, следва да бъде посочен в календарни дни и да бъде един и същ за всяка от точките - т.1, т.2 и т.3.
Изпълнението на всяка от посочените части ще бъде ................... календарни дни. В този срок се включва извършването на доставката, сроковете за изработка на дизайн/оформление и брандиране на материалите, както и сроковете за одобряването на дизайна, коригиране и одобряване на коригираният вариант.

В Техническата спецификация за Обособена позиция №2 /Приложение №3.2/ текста по точка I.1 е

I.1. Посоченият срок за изпълнение на всяка част от Обособена позиция №2: 1. Рекламни материали, 2.Рекламни материали и 3. Рекламни материали, следва да бъде посочен в календарни дни и да бъде един и същ за всяка от точките - т.1, т.2 и т.3.
Изпълнението на всяка от посочените части ще бъде ................... календарни дни. В този срок се включва извършването на доставката, сроковете за изработка на дизайн/оформление и брандиране на материалите, както и сроковете за одобряването на дизайна, коригиране и одобряване на коригираният вариант