Юбилейна X-та МНК „Е-управлениеи Е-комуникации“

Дата на провеждане: 13-17.06.2018

Място на провеждане: Созопол

Срок за подаване на заявки:

За повече информация: http://fman.tu-sofia.bg/pokani/E-governance_pokanaBG_2018.doc