Технически университет – Габрово обявява поръчка с предмет „Газоснабдителна инсталация, площадков газопровод и преустройство на съществуващ гараж в котелно на газ за Учебен корпус № 3 - Ректорат и Университетска библиотека на ТУ-Габрово”

Срокът за подаване на оферти е 16:30 ч. на 14.12.2017 г., като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет – Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на 15.12.2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово. На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участниците или писмено упълномощени от тях лица.

 

Цялата документация може да бъде намерена тук.

Проекта може да бъде намерен  тук.