График за провеждане на занятията по английски и руски език - факултативно обучение през зимния семестър на 2017/2018 уч. година

График

за провеждане на занятията по английски език - факултативно обучение

през зимния семестър на 2017/2018 уч. година

 

 

за студентите от всички специалности във факултет „ЕЕ”, II курс:

четвъртък,      15:30 часа, зала 1323 - напреднали

петък,             14:00 часа, зала 1323 - средно ниво

- ст. преп. С. Колев

 

за студентите от специалност "Мехатроника":

понеделник,   11:00 часа, зала 1323

сряда,              10:00 часа, зала 1323

- ст. преп. Ц. Петрова

за студентите от всички специалности във факултет „МУ”, II курс:

 

сряда,              15:00 часа, зала 6505

- ст. преп. М. Авдеева

за студентите от всички специалности във факултет „Стопански”, II курс:

 

понеделник,   14:00 часа, зала 6505

- ст. преп. М. Авдеева

График

за провеждане на занятията по руски език - факултативно обучение

през зимния семестър на 2017/2018 уч. година

за студентите от всички специалности във фак. „Стопански” и фак. „МУ”, II курс:

 

четвъртък,      14:00 часа, зала 6505

- ст. преп. М. Авдеева