Технически университет – Габрово събира оферти за изпълнение на поръчка с предмет: “Доставка на ежедневно приготвяна храна и закуски за нуждите на Технически университет – Габрово”

Срокът за подаване на оферти е 16:30 ч. на 24.07.2017 г., като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет – Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на 31.07.2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово. На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участниците или писмено упълномощени от тях лица.

Цялата документация може да бъде намерена тук.

Срока за подаване на оферти се удължава до 16:30 часа на 28.07.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 31.07.2017 г. в заседателната зала в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово от 10:00 часа.

Протокол №1

Протокол №2

Доклад

Договор №1

Договор №2

 

Платежни документи - закуски 08.2017

Платежни документи - храна 08.2017

Платежни документи - закуски 09.2017

Платежни документи - храна 09.2017

Платежни документи - закуски 10.2017

Платежни документи - храна 10.2017

Платежни документи - закуски 11.2017

Платежни документи - храна 11.2017

Платежни документи - закуски 12.2017

Платежни документи - храна 12.2017

Платежни документи - закуски 12.2017

Платежни документи - храна 12.2017

Платежни документи - закуски 1 01.2018

Платежни документи - закуски 2 01.2018

Платежни документи - закуски 3 01.2018

Платежни документи - храна 01.2018

Платежни документи - закуски 02.2018

Платежни документи - закуски 02.2018

Платежни документи - закуски 02.2018

Платежни документи - храна 02.2018