Магистърски специалности

Обучението се извършва в над 20 магистърски специалности

НОВО: Дистанционно обучение в магистърска програма "Управление на проекти"!

За учебната 2019-2020 г. можете да кандидатствате в следните специалности:

Факултет “Машиностроене и уредостроене”

 

Факултет “Eлектротехника и електроника”

По държавна поръчка с продължителност 3 семестъра:

Платена форма на обучение:

 

Факултет “Стопански”

На основание Решение на Националната агенция за оценяване и акредитация (Протокол № 24/21.12.2016 г.) от учебната 2017/2018 година се приемат студенти за обучение в дистанционна форма по магистърска програма "Управление на проекти" към факултет "Стопански"