График за приемане на магистри


КАЛЕНДАРЕН  ГРАФИК

за приемане на студенти в Технически университет Габрово

за образователно-квалификационна степен “магистър”

за учебната 2021-2022 г.

 

Видове дейности

Срокове

първа сесия *

1

Приемане на кандидатстудентски документи (в съотв. фак. канцелария)

до 13.07.2021 г.     (12:00 часа)

2

Провеждане на конкурсните изпити:

- за спец. от факултет ЕЕ

- за спец. от факултет МУ

- за спец. от факултет „Стопански”

 

14.07.2021 г.

14.07.2021 г.

14.07.2021 г.

3

Записване на приетите за обучение студенти:

- по държавна поръчка

- в платена форма на обучение

 

14 и 15.07.2021 г.

16 и 19.07.2021 г.

втора сесия

1

Приемане на кандидатстудентски документи (в съотв. фак. канцелария)

до 27.09.2021 г. (12:00 часа) 

2

Провеждане на конкурсните изпити:

- за спец. от факултет ЕЕ

- за спец. от факултет МУ

- за спец. от факултет „Стопански”

 

 

28.09.2021 г.

28.09.2021 г.

28.09.2021 г.

 

3

Записване на приетите за обучение студенти:

- по държавна поръчка

- в платена форма на обучение

 

28 и 29.09.2021 г.

30.09. и 01.10.2021 г.

* - за попълване на 50 % от местата за прием (в рамките на капацитета на професионалното направление):

  • 3.4. Социални дейности;
  • 3.7 Администрация и управление;
  • 5.1 Машинно инженерство;
  • 5.3 Комуникационна и компютърна техника;
  • 5.6 Материали и материалознание;
  • 5.13 Общо инженерство.