Магистърски специалности

Обучението се извършва в над 20 магистърски специалности

За учебната 2019-2020 г. можете да кандидатствате в следните специалности:

Факултет “Машиностроене и уредостроене”

 

Факултет “Eлектротехника и електроника”

По държавна поръчка с продължителност 3 семестъра:

Платена форма на обучение:

 

Факултет “Стопански”