Магистърски програми

Обучението се извършва в 26 магистърски програми

НОВО: Дистанционно обучение в магистърска програма "Управление на проекти"!

За учебната 2017-2018 г. можете да кандидатствате в следните специалности:

Факултет “Машиностроене и уредостроене”

Факултет “Eлектротехника и електроника”

По държавна поръчка с продължителност 3 семестъра:

Платена форма на обучение:

Прием на документи за кандидатстване от 12.09.2016 до 30.09.2016г. /заявление-образец, ксерокопие на диплома за завършено образование в ОКС „бакалавър” или академична справка, документ за платена такса за кандидатстване/.

Факултет “Стопански”

На основание Решение на Националната агенция за оценяване и акредитация (Протокол № 24/21.12.2016 г.) от учебната 2017/2018 година се приемат студенти за обучение в дистанционна форма по магистърска програма "Управление на проекти" към факултет "Стопански"