Магистърски специалности

Обучението се извършва в над 20 магистърски специалности

НОВО: Дистанционно обучение в магистърска програма "Управление на проекти"!

За учебната 2018-2019 г. можете да кандидатствате в следните специалности:

Факултет “Машиностроене и уредостроене”

 

Факултет “Eлектротехника и електроника”

По държавна поръчка с продължителност 3 семестъра:

Платена форма на обучение:

 

Факултет “Стопански”

На основание Решение на Националната агенция за оценяване и акредитация (Протокол № 24/21.12.2016 г.) от учебната 2017/2018 година се приемат студенти за обучение в дистанционна форма по магистърска програма "Управление на проекти" към факултет "Стопански"

 

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за приемане на студенти в Технически университетГаброво

за образователно-квалификационна степен “магистър”

за учебната 2018-2019 г.

  Видове дейности Срокове
първа сесия * 1

Приемане на кандидатстудентски документи (в съотв. фак. канцелария)

до 09.07.2018 г.  (12:00 часа)

2

Провеждане на конкурсните изпити:

- за спец. от факултет ЕЕ

- за спец. от факултет МУ

- за спец. от факултет „Стопански”

10.07.2018 г.

10.07.2018 г.

10.07.2018 г.

3

Записване на приетите за обучение студенти:

-          по държавна поръчка

-          в платена форма на обучение

10 и 11.07.2018 г.

12 и 13.07.2018 г.

втора сесия 1

Приемане на кандидатстудентски документи (в съотв. фак. канцелария)

до 01.10.2018 г. (12:00 часа)

2

Провеждане на конкурсните изпити:

- за спец. от факултет ЕЕ

- за спец. от факултет МУ

- за спец. от факултет „Стопански”

02.10.2018 г.

02.10.2018 г.

02.10.2018 г.

3

Записване на приетите за обучение студенти:

-          по държавна поръчка

-          в платена форма на обучение

02 и 03.10.2018 г.

04 и 05.10.2018 г.

* - за попълване на 50 % от местата за прием в професионални направления: 3.4. Социални дейности, 3.7 Администрация и управление, 5.1 Машинно инженерство, 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 5.6 Материали и материалознание и 5.13 Общо инженерство, в рамките на капацитета на професионалното направление.

 

Предстоящи събития

ТУ в мрежата

Последвайте ни във Фейсбук