Банкова сметка на ТК-Ловеч

 ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ се внасят по сметката на Технически Университет – Габрово, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се вписват трите имена на студента, факултетен номер, специалност и семестър.


 ДСК ЕАД Габрово
 IBAN:   BG83STSA93003110006000
 BIC:  STSABGSF