ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ


Адрес:

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - гр. Ловеч, п.к. 5500, ул. “Съйко Съев”  № 31


TK Lovech

Повече информация може да получите на следните телефони:

Директор: 068 603 925         

Деловодство: 08994 66 96

Учебен отдел: 08994 66 97

Електронната поща: tklovech@mail.bg