График  за  провеждане  на изпити по дисциплините от  летен  семестър  на  студентите  от  първи и втори курс

Запознайте се с графика за провеждане на изпити от летен семестър на студентите от първи и втори курс: