График за провеждане на изпити по дисциплините от летен семестър на студентите от трети курс

График за провеждане на изпити по дисциплините от летен семестър на студентите от трети курс видите тук.