Специалност "Компютърни технологии в машиностроенето" (КТМ)

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

Специалност: КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

Образователно-квалификационнa степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: МАШИНЕН ИНЖЕНЕР


 АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

ktm 1Обучението по специалността се провежда в специализирани лаборатории, оборудвани със съвременни CNC металорежещи машини, промишлени роботи, 3D принтер, компютърна и мултимедиина техника. 

Студентите придобиват широка фундаментална инженерна подготовка съобразена с европейските изисквания. Изучават се компютърни методи за проектиране на сложни изделия, създаване на екипировка и NC програми за производството им.

Използват се програмни CAD/CAE/CAM продукти от нисък, среден и висок клас (AutoCAD Mechanical,  Inventor, SolidWorks,  CATIA,  FeatureCAM, SinuTrain и др.). 

 

С помощта на 3D принтер uPrint студентите придобиват умения да създават реални прототипи на изделия по методите на бързото прототипиране (Rapid Prototyping).

На територията на катедра „Машиностроителна техника и технологии” функционират повече от 25 специализирани лаборатории, в които се провеждат обучение и научни изследвания. Лабораториите разполагат с над 300 единици металообработващо оборудване, включващо машини с цифрово програмно управление, промишлени роботи, технологична и инструментална екипировка, както и със съвременна компютърна и измервател-на техника и специализиран софтуер.

Завършилите специалността могат да проектират и осъществяват производство на сложни изделия във всички области на промишлеността посредством съвременни компютърни методи и оборудване.

Представяме Ви факултет "Машиностроене и уредостроене"! Факултетът предлага обучение по актуални специалности като: „Дизайн, техника и технологии в тектила“, „Компютърни технологии в машиностроенето“,„Мехатроника“, „Индустриални топлинни и газови системи“, „Технология на материалите и материалознание“ и „Компютърен дизайн“, търсени от работодателите и . На ваше разположение е уникално оборудване на световно ниво. Част от лабораториите се намират Технологичния парк на Университета и са оборудвани с техника на световно ниво.  В Технически университет - Габрово ще получите знания, ще се изградите като личности и специалисти. За Вашето успешно бъдеще изберете Технически университет - Габрово. Очакваме Ви!