Специалност "Комуникационна техника и технологии" (КТТ)

Специалност: КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - КТТ

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА 

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР ПО КОМУНИКАЦИИ


ktt1Магистърската програма по „Комуникационна техника и технологии“ предоставя ефективно теоретично и практическото обучение, жизнено необходимо за успешно развитие на IT кариера на високо ниво.

По време на магистърското си обучение, студентите ще получат практически поглед върху водещите телекомуникационни стандарти и протоколи, както и върху всички IP-технологии от ново поколение за мрежова сигурност, облачни изчисления и Интернет на нещата. Студентите се обучават да проектират, експлоатират, инсталират и обслужват комуникационни системи и оборудване, отговарящи на нуждите на бизнеса и други организации.

ktt2Обучението по магистърската програма се извършва в шест добре обзаведени, със съвременна електронно-измервателна апаратура, специализирани лаборатории за провеждане на практически занятия и научни изследвания по: информационни технологии в комуникациите, широколентови мобилни мрежи, спътникови и кабелни комуникационни системи, цифрова телевизия, системи за защита на информацията и електромагнитна съвместимост.

Магистърската програма по „Комуникационна техника и технологии“ осигурява солидна подготовка за технологичните тенденции в областта на комуникациите и дава нужните знания и умения за да се преодолее разликата между бизнес изискванията и интелигентните технически комуникационни решения. Студентите придобиват гъвкави умения и широка възможност за реализация в следните области:

  • Планиране, изграждане и поддръжка на безжични мрежи и услуги от следващо поколение и хетерогенни мрежи.
  • Създаване и управление на планове за локални и глобални телекомуникационни проекти.
  • Прилагане на управленски стратегически подход към използването на комуникационни технологии в съвременния свързан дигитален свят за постигане на конкурентно предимство на пазара.
  • Осигуряване на качествена развойна дейност в областта на комуникациите чрез интелигентни, надеждни и сигурни решения, покриващи необходимите бизнес нужди и защита на данните.
  • Развиване на умения за ефективна колаборация с технически партньори, мениджмънт в комуникациите, разработка на персонализирани приложения и решения за клиенти и крайни потребители.

В процеса на обучение по магистърската програма, катедра „Комуникационна техника и технологии“ активно си партнира с националните мобилни и спътникови телекомуникационни оператори А1, Vivacom, Telenor и Bulsatcom, както и с регионални национални и кабелни оператори – Telnet, Unics – Габрово, KTS VideoSat – Велико Търново, Net 3Х – Габрово, Спринт - Плевен, Киви ТВ – Севлиево, TNS TV – Трявна и много други.ktt3