Специалност „Комуникационни технологии и киберсигурност” (КТКС)

КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТ - КТКС

Специалност: КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТ - КТКС

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Учебен план: РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ и ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Водеща катедра: КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Период на обучение: ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация:  ИНЖЕНЕР ПО КОМУНИКАЦИИ И КИБЕРСИГУРНОСТ


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

ktt1Специалност „Комуникационни технологии и киберсигурност” предлага иновативно обучение в областта на съвременните комуникационни технологии в съчетание с изучаване на методите и средствата за защита на информацията в компютърните мрежи и системите за индустриални комуникации.

Целта на обучението е да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на проектирането, изграждането, администрирането и защитата на комуникационните мрежи и системи, информационните интерактивни аудио-визуални технологии, системите за сигурност и контрол на достъпа, комуникации за Интернет на нещата, облачните технологии и индустриалните комуникации. Киберсигурността се разглежда както от гледна точка на съвременните методи и средства за осигуряване на сигурност, интегритет, надеждност и отказоустойчивост на системите за комуникации, така и от гледна точка на навлизащите технологии за квантови комуникации.

ktt2В обучението по учебна програма в катедра „Комуникационна техника и технологии” се използват осем специализирани лаборатории за провеждане на практически занятия и научни изследвания. Лабораториите са оборудвани със съвременни дигитални системи за измерване, обработка и визуализация на информацията, стендове и макети за специализирано професионално и практическо обучение в областта на телекомуникациите, Интернет на нещата (IoT) и киберсигурността.

Учебната програма по специалността е изцяло ориентирана към съвременните технологии в областта на комуникациите и сигурността и развива необходимия широк спектър от инженерни и мениджърски умения. Професионалните задачи на обучението и изискванията към подготовката на студентите и техните области на реализация са съобразни с изискванията на бизнеса. Студентите се запознават с реалните процеси чрез специализирана практика, могат да придобиват акредитирана допълнителна квалификация, да участват в научноизследователски и образователни проекти към разположената в катедра "Комуникационна техника и технологии" специализирана лаборатория „ТЕЛЕКОМТЕСТ”.ktt3

Завършилите специалността „Комуникационни технологии и киберсигурност“ придобиват квалификация „Инженер по комуникации и киберсигурност“ и са пълноценно подготвени да се реализират в следните области:

  • Внедряване на иновации, проектна и развойна дейност, свързани с изследване и въвеждане на нови технологии в телекомуникациите и защитата на информацията;
  • Осигуряване на киберсигурността на комуникационните мрежи в интелигентните IoT базирани конвенционални и индустриални системи (производството, машиностроене, автомобилната промишленост и др.);
  • Изграждане и техническа поддръжка на надеждни и сигурни хардуерни и софтуерни системи за цифрови масови и персонални комуникации;
  • Производство и контрол на комуникационни устройства и съоръжения за мобилните, кабелните и сателитните комуникации в системите за граждански, военни и индустриални цели;
  • Внедряване и обслужване на комуникационни системи и протоколи в мрежи с криптиране на информацията за пренос и обработка на глас, видео и данни за целите на облачните структури и технологии с изкуствен интелект;
  • Проектиране и изграждане на СОТ, пожароизвестителни системи, системи за видеонаблюдение и за контрол на достъпа.

Телекомуникациите и киберсигурността като стратегически отрасли с най-динамични предизвикателства, интелигентни технологии и решения и възможностите за бърза професионална реализация, са обективна предпоставка да изберете специалност „Комуникационни технологии и киберсигурност“.