НАСТАНЕНИ СТУДЕНТИ ПРИ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ УК-6 НА ТУ – ГАБРОВО

 

Уважаеми студенти, моля  да се обадите на тел. 0899676519 за да потвърдите настаняването си и да добавите липсващата информация.

 

Договор №

Три имена

Фак. №

Стая №

079/14.09.20

         Теменужка Ивайлова Петрова

12074108

213

080/14.09.20

Илиян Иванов Иванов

липсва

213

081/14.09.20

Жулиен Асенов Минков

липсва

217

082/14.09.20

Динко Мирославов Динев

12073111

219

083/14.09.20

Ерик Николаев Богомилов

22005117

305

084/14.09.20

Трифон Димитров Желязков

22005116

305

085/14.09.20

Светлин Десиславов Бешковски

32015107

306

086/14.09.20

Стоян Йорданов Йорданов

22071109

311

087/14.09.20

Никола Иванов Ценов

липсва

312

088/14.09.20

Владислав Йорданов Станков

12027103

314

089/14.09.20

Марин Галчев

липсва

316

090/14.09.20

Людмила Борисова Герева

22072114

317

091/14.09.20

Андон Галинов Андонов

липсва

319

092/14.09.20

Веселин Даниелов Трендафилов

22005120

324

093/14.09.20

Виктор Цветанов Симеонов

22005119

324

094/14.09.20

Тихомир Тихомиров Тенев

22006125

406

095/14.09.20

Петър Веселинов Величков

22071121

406

096/14.09.20

Цветомир Станимиров Йосифов

22005129

409

097/14.09.20

Иван Илиянов Илиев

22005125

409

098/14.09.20

Даниел Кирилов Стоянов

22070124

411

099/14.09.20

Йоанис Продромос Кайнантидис

12027108

414

100/14.09.20

Димитър Енчев Колев

12074109

419

101/14.09.20

Теодор Тодоров Бончев

22005123

421

102/14.09.20

Александър Андреев Найденов

22071123

422

103/14.09.20

Искър Ивайлов

22006124

504

104/14.09.20

Божидар Атанасов Недев

22076411

507

105/14.09.20

Цветомир Петков Ценов

22071118

508

106/14.09.20

Петър Миланов Бецов

22071119

508

107/14.09.20

Владислав Руменов Раднев

22076106

509

108/14.09.20

Светослав Василев Лалов

22075116

509

109/14.09.20

Любомир Дианов Атанасов

22072119

514

110/14.09.20

Анатоли Трифонов Младенов

22076103

517

111/14.09.20

Динко Иванов Сливов

липсва

518

113/14.09.20

Георги Генчев Василев

12073106

601

114/14.09.20

Йордан Иванов Петров

липсва

601

115/14.09.20

Иван Бориславов Недев

22071122

604

116/14.09.20

Мартин Желев Петров

20276109

605

117/14.09.20

Явор Анетов

липсва

415

120/14.09.20

Александър Кръстев Костов

22005109

525

 

 

28.08.2020 г.                                                                                               Мирослава Цонева

Гр. Габрово                                                                              /управител СОС – УК 6 на ТУ – Габрово/