Съобщение за практическо обучение

От 13 юли до 31 юли 2020 г. на територията на ТУ-Габрово  ще се проведе практическо обучение за студентите, редовна форма на обучение, I - III курс.

ДАТА / ГРУПА         8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
АРКУС 1 курс                          
13.07.2020 г. / 1 а ТЕ - 1211                    
13.07.2020 г. / 1 б         Е -  1212            
14.07.2020 г. / 1 а         Е -  1212            
14.07.2020 г. / 1 б ТЕ - 1211                    
АИУТ 2 курс                      
13.07.2020 г. / 1 а    АС 2303 (9.30–12.30)  АС -  2303          
14.07.2020 г. / 1 а   ЦМТ -  3210 СММ - 3314             
14.07.2020 г. / 1 б           ЕМУ - 2706          
15.07.2020 г. / 1 а ИНВ - 1203     ЕМУ - 2706          
16.07.2020 г. / 1 б СММ - 3314 ИНВ - 1203            
21.07.2020 г. / 1 а   ЦМТ -  3210                  
28.07.2020 г. / 1 а   ЦМТ -  3210                  
АИУТ 3 курс                          
13.07.2020 г. / 1 а   МСУ - 3210 ИКМ - 3310            
13.07.2020 г. / 1 б   ИКМ - 3310 МСУ - 3210            
14.07.2020 г. / 1 а   МСУ - 3210 ИКМ - 3310            
14.07.2020 г. / 1 б   ИКМ - 3310 МСУ - 3210            
15.07.2020 г. / 1 а   МСУ - 3210              
15.07.2020 г. / 1 б     МСУ - 3210            
16.07.2020 г. / 1 а   МСУ - 3210     ТУ II - 3314        
16.07.2020 г. / 1 б         МСУ - 3210            
17.07.2020 г. / 1 б             ТУ II - 3314        
20.07.2020 г. / 1 а   СУРВ - 3315                  
20.07.2020 г. / 1 б         СУРВ - 3315            
21.07.2020 г. / 1 а   СУРВ - 3315                  
21.07.2020 г. / 1 б         СУРВ - 3315            
22.07.2020 г. / 1 а   СУРВ - 3315                  
22.07.2020 г. / 1 б         СУРВ - 3315            
23.07.2020 г. / 1 а   СУРВ - 3315                  
23.07.2020 г. / 1 б         СУРВ - 3315            
                           
                           
ЕЛЕКТРОНИКА 2 курс                          
14.07.2020 г. / 1 а     СС - 2202 АС - 2303          
21.07.2020 г. / 1 а     АС - 2303 СС - 2202          
28.07.2020 г. / 1 а     АС - 2303 СС - 2202          
ЕЕ 1 курс                          
13.07.2020 г. / 1 а ЕМЗ 1212   ТЕ 1211 УП 2220      
14.07.2020 г. / 1 а ЕМЗ 1212   ТЕ 1211 УП 2220      
15.07.2020 г. / 1 а               УП 2220      
16.07.2020 г. / 1 а УП 2220   УП 2220            
17.07.2020 г. / 1 а УП 2220                    
20.07.2020 г. / 1 а       ТМ 1343                
21.07.2020 г. / 1 а       ТМ 1343                
ЕЕ 2 курс                          
13.07.2020 г. / 1 а ЕА 2706   МЕ 1107 Т 1303        
14.07.2020 г. / 1 а ЕА 2706   ЦМТ 3210 МЕ 1107      
15.07.2020 г. / 1 а ЕА 2706   ЕИ 1210   ЕА 2706    
16.07.2020 г. / 1 а ЕИ 1210   МЕ 1107 Т 1303        
17.07.2020 г. / 1 а ЕА 2706   МЕ 1107            
20.07.2020 г. / 1 а МЕ 1107                    
21.07.2020 г. / 1 а ЦМТ 3210                    
ЕЕ 3 курс                          
13.07.2020 г. / 1 а ОИТ 2604   ОИТ 2604 ЕМ - II 2220      
14.07.2020 г. / 1 а ЕМ - II 2220   ЕЧЕЦП 1310 ЕМ - II 2220      
15.07.2020 г. / 1 а ОИТ 2604   ОИТ 2604 ЕЧЕЦП 1310      
16.07.2020 г. / 1 а               ОИТ 2604      
17.07.2020 г. / 1 а         ОИТ 2604 ЕМ - II 2220      
20.07.2020 г. / 1 а ЕМ - II 2220 ОПЕМ 2704 ЕМ - II 2220        
21.07.2020 г. / 1 а ЕМ - II 2220 ОПЕМ 2704 КС 1310        
КСТ 2 курс                          
13.07.2020 г. / 1 а     СС 2202                
20.07.2020 г. / 1 а     СС 2202                
27.07.2020 г. / 1 а     СС 2202                
КТТ 1 курс                          
16.07.2020 г. / 1 а     УП 2217                
17.07.2020 г. / 1 а     ПИК - 3309                
23.07.2020 г. / 1 а     УП 2217                
24.07.2020 г. / 1 а     ПИК - 3309                
30.07.2020 г. / 1 а     УП 2217                
КТТ 2 курс                          
15.07.2020 г. / 1 а   СС 2208 АС 2303            
17.07.2020 г. / 1 а   МТ 3210                  
17.07.2020 г. / 1 а           МТ 3210          
22.07.2020 г. / 1 а   СС 2208 АС 2303            
29.07.2020 г. / 1 а   СС 2208 АС 2303            
КТТ 3 курс                          
15.07.2020 г. / 1 а           РТ 2217          
16.07.2020 г. / 1 а     ЦОС 2208                
17.07.2020 г. / 1 а     ОК 2202                
22.07.2020 г. / 1 а           РТ 2217          
23.07.2020 г. / 1 а     ЦОС 2208                
29.07.2020 г. / 1 а           РТ 2217          
30.07.2020 г. / 1 а     ЦОС 2208                
ТБ 1 курс                          
13.07.2020 г. / 1 а   ЕЕ 1202   ЕЕ 1202          
14.07.2020 г. / 1 а   ЕЕ 1202   ЕЕ 1202          
15.07.2020 г. / 1 а   УП 1202   УП 1202          
16.07.2020 г. / 1 а   УП 1202   УП 1202          
КД 1 курс                          
21.07.2020 г. / 1 а   ЕЕ 1202   ЕЕ 1202          
22.07.2020 г. / 1 а   ЕЕ 1202   ЕЕ 1202          
КТМ 1 курс                          
14.07.2020 г. / 1 а   МФ 1301   МФ 1301          
17.07.2020 г.   БОО Плевен ЕЕ 1202   БОО Плевен ЕЕ 1202          
18.07.2020 г.   БОО Лясковец МФ 1301 БОО Лясковец МФ 1301            
23.07.2020 г. / 1 а   ЕЕ 1202   ЕЕ 1202          
25.07.2020 г.   БОО Лясковец МФ 1301-1а/ЕЕ-1б 1202   БОО Лясковец ЕЕ 1202-1а/МФ-1б 1301          
01.08.2020 г.   БОО Плевен МФ 1301   БОО Плевен МФ 1301          
                           
ИМ 1 курс                          
28.07.2020 г. / 1 а   ЕЕ 1202   ЕЕ 1202          
ИТГС 1 курс                          
13.07.2020 г. / 1 а МФ 1301                    
20.07.2020 г. / 1 а МФ 1301                    
27.07.2020 г. / 1 а МФ 1301                    
29.07.2020 г. / 1 а   ЕЕ 1202   ЕЕ 1202          
МЕХАТРОНИКА 1 курс                          
13.07.2020 г. / 1 а         МФ 1301            
17.07.2020 г. БОО Панагюрище МФ 1301          БОО Севлиево МФ 1301                         
18.07.2020 г. БОО Панагюрище ЕЕ 1301   БОО Панагюрище ЕЕ 1301            
20.07.2020 г. / 1 а         МФ 1301              
24.07.02020 г. БОО Панагюрище МФ 1301              БОО Севлиево МФ 1301                       
ОВКГТ 2 курс                      
15.07.2020 г. / 1 а         УП 1106            
20.07.2020 г. / 1 а     ТМП 1303                  
22.07.2020 г. / 1 а                          
29.07.2020 г. / 1 а         УП 1106            
ОВКГТ 3 курс                          
14.07.2020 г. / 1 а               ПВО 1302        
15.07.2020 г. / 1 а УП 1202       ПВО 1302        
16.07.2020 г. / 1 а СТ 1106 СТ 1106 ОТ 1303            
21.07.2020 г. / 1 а     СТ 1106                  
22.07.2020 г. / 1 а УП 1202                    
23.07.2020 г. / 1 а ХПЗ 1301                    
29.07.2020 г. / 1 а УП 1202                    
                           
БОО КОЗЛОДУЙ
18.07.2020 г. ЕЕ 1 курс ЕМЗ 1212 ТЕ 1211 УП 2220
18.07.2020 г. ЕЕ 2 курс ЕА 2706 Т 1303 ЦМТ 3210
18.07.2020 г. ЕЕ 3 курс ЕЧЕЦП 1310   ОИТ 2604 ЕМ II 2220
19.07.2020 г. ЕЕ 1 курс УП 2220 ТЕ 1211 ТМ 1343
19.07.2020 г. ЕЕ 2 курс ЕА 2706 МЕ 1107   ЕИ 1210
19.07.2020 г. ЕЕ 3 курс ЕМ II 2220   ЕМ II 2220          
25.07.2020 г. ЕЕ 1 курс ЕМЗ 1212 ТМ 1343 УП 2220
25.07.2020 г .ЕЕ 2 курс ЕА 2706 Т 1303 ЦМТ 3210
26.07.2020 г. ЕЕ 1 курс УП 2220                  
26.07.2020 г. ЕЕ 2 курс Т 1303 ЦМТ3210 ЕИ1210 МЕ 1107