От къде мога да получа информация?

Допълнителна информация можете да получите на тел. 801 219, 827 350 

Персонален сайт на кандидат-студента (дата и място за провеждане на изпити, резултати, балообразуване, класиране, записване): umis.tugab.bg/ksp - (достъп:  входящ номер на молбата и ЕГН).

Обявяването на всички списъци при класиранията, разпреде­ле­нието за явяване на изпити и изпитните резултати ще става в сграда  “Ректорат”, по телефон и на електронната страница на университета.