От къде мога да получа информация?

Допълнителна информация можете да получите на следните телефони:

Персонален сайт на кандидат-студента

На този сайт, можете да получите информация относно:

  • дата и място за провеждане на изпити
  • резултати
  • балообразуване
  • класиране
  • записване 

Достъпа до системата се осъществява чрез входящ номер на молбата и ЕГН.