Договор за сътрудничество между Технически университет Габрово и ZEISS Индустриална Метрология

image0Ректорът на Технически университет Габрово – проф. д-р инж. Илия Железаров и г-н Антон Тончев, управител на ZEISS Индустриална Метрология подписаха договор за сътрудничество. За нуждите на Технологичния парк на Университета беше предоставена ZEISS DuraMax - 3 D координатна измервателна машина със сканираща глава и въртяща маса.

ZEISS DuraMax съчетава здравина, прецизност и ефективност, което го прави идеалният избор за метрологично измерване директно в производствена среда, отговаряйки на високите изисквания на ISO 10360. В комбинация със сканиращ сензор ZEISS VAST XXT- машината позволява бързи едноточкови измервания, както и сканиране на контури и повърхности с правилна геометрия или със свободна форма, което прави неподвижните измервателни уреди излишни.

Въртящата се маса ZEISS може да бъде монтирана в диапазона на измерване когато е необходимо, и след това може удобно да бъде извадена отново от обхвата на измерване. Тази опция  позволява измервания с четири оси, което е с висока добавен стойност както при сложни призматични, така и при ротационно-симетрични детайли.

Сътрудничеството между Технически университет Габрово и ZEISS Индустриална Метрология ще се развива и в бъдеще с разработка на съвместни приложни проекти, обмен и обучение на специалисти.