Договор за сътрудничество между Технически университет-Габрово и Чешки технически университет в Прага

IMG 20240625 152233 2 IMG 20240625 152233 2

 

На 26 Юни 2024 г. в Прага бе проведена среща между представители на Технически университет-Габрово и Факултет по ядрени науки и физическо инженерство, Чешки технически университет в Прага, Република Чехия.

От страна на ТУ-Габрово взеха участие проф. д-р инж. Илия Железаров – Ректор на ТУ-Габрово и доц. д-р инж. Христо Христов – Зам. Ректор „МС и ВО“. От страна на Чешки Технически университет в Прага на срещата присъстваха доц. д-р инж. Вацлав Чуба – Декан на Факултет по ядрени науки и физическо инженерство и проф. Николай Ганев.

На срещата бе подписано споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Технически университет Габрово и Факултет по ядрени науки и физическо инженерство, Чешки технически университет в Прага.

Целта на споразумение е да развие международното сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания, обмена на преподаватели и студенти в професионални направления енергетика и материалознание, включително в инженерна физика и ядрени технологии.