Ден на отворените врати в софтуерната компания P3 Bulgaria и Техническия инженерен център на Festo в гр. Габрово

DSC 0331

На 28.05.2024 г. се проведе Първият Ден на отворените врати в софтуерната компания P3 Bulgaria и Техническия инженерен център на Festo в гр. Габрово. Събитието се състоя в бизнес комплекс Scientia с любезното съдействие на домакините. Над 50 студенти и преподаватели от ТУ Габрово от специалности „Софтуерно и компютърно инженерство“ (СКИ), „Комуникационни технологии и киберсигурност“ (КТКС), „Автоматика, роботика, компютърни и управляващи системи“ (АРКУС), „Промишлена и автомобилна електроника“(ПАЕ), „Компютърни системи за управление“ (КСТ) и др., посетиха офисите на двете компании, водени от доц. д-р инж. Д. Генков и проф. д-р инж. С. Садинов, декан на „Факултет по електротехника и електроника“

Под мотото „Driving Our Future“ в Техническия инженерен център на Festo, Габрово, инж. Красимир Гичев, ръководител на звеното в Габрово, приветства представителите бъдещите инженери и техните преподаватели, като ги увери, че Festo категорично ще застане зад организиране на образователните инициативи, които имат добавена стойност и към днешния ден и утрешния ден.

„Целта на днешната среща е да покажем и онагледим нашата дейност, като първо разкажем как и по какъв начин случваме нещата, а после и да ви покажем програмите, установките и модерната техника и оборудване, включително устройства и софтуерни продукти, които са в основата на производството на високотехнологичните продукти с марката Festo. Само по този начин ще сме част от положителни промени в индустрията и в обществото, за да способстваме устойчивост и подобрим благосъстоянието и възможностите за развитие на хората в града, региона, страната и света“, допълни г-н Гичев. По време на срещата бяха представени дейностите по направленията Hardware, Software и SWTesting. По време на теоретичната част фокусът бе върху историята и устойчивото развитие в сферата на индустрията на компанията, която е визионер в света на индустрията.

Направена бе демонстрация на работата с Festo Automation Suitе чрез параметризиране и управление на CMMT-AS. Бяха показани и различните режими на работа на едно сервозадвижване, както и на различните начини на превключването на комуникационните интерфейси на CMMT-MP устройствата. 

Последва симулация на управлението на CMMT-AS чрез PLC програма, както и представяне на лабораторната измервателна техника, която екипът на Festo в Габрово разработва.

По време на обиколката на модерните офис и лабораторни площи, гостите имаха възможност за директни въпроси към колегите към Мариян Няголов, Георги Сяров, Петър Ненчев, Иван Стоянов, Величко Лефтеров, Валери Петков, Даниел Лене, Красимир Петков и Даниел Здравков.

В софтуерната компания P3 Bulgaria, студентите имаха възможността да се докоснат до работния процес и ежедневието на един софтуерен разработчик. Тодор Тодоров, ръководител на екипа в Габрово, разказа какви са различните позиции и възможности за развитие в компанията, както и съответните отговорности. Студентите получиха насоки за начално развитие в програмирането и научиха какъв е обичайният кариерен път в сферата.

P3 Bulgaria има дългогодишен опит с утвърдена стажантска програма, която подготвя студенти да започнат кариерата си и дава възможност да продължат развитието си в компанията. В бъдеще програмата ще се провежда и в Габрово, а студентите на ТУ имат предимството да са вече запознати с процеса.

Срещата премина през много емоции и въпроси от страна студентите и бе закрита в обучителния център на компанията от проф. С. Садинов, където предстои да се провеждат много интересни форуми, на които ще са поканени и студенти и преподаватели от ТУ- Габрово.