Двама завършили студенти получиха германските си дипломи от съвместна бакалавърска програма на Технически университет-Габрово и Университета за приложни науки – Шмалкалден, Германия.

DSC 0191Емир Мехмед Сали, дипломиран бакалавър от специалност „Софтуерно и компютърно инженерство“ и Момчил Илианов Пачев, дипломиран  бакалавър от специалност „Компютърни системи и технологии“ получиха своите германски дипломи от съвместното обучение на студентите в ТУ-Габрово и Университета за приложни науки – Шмалкалден, Германия.

 

Доц. Христо Христов, заместник-ректор „Международно сътрудничество и връзки с обществеността“ и проф. Станимир Садинов, декан на факултета „Електротехника и електроника“ приветстваха и благодариха на дипломираните студенти за успешното представяне от името на Ръководствата на двата университета и от свое име. С пожелания за здраве, успешна реализация като специалисти, надграждане на постигнатото и нови смели начинания те връчиха на завършилите студенти германските дипломи за бакалавър по „Електроинженерство и информационни технологии“ на Университета за приложни науки – Шмалкалден.  

Емир Сали: „Изборът на програмата за двойна диплома с Университета в Шмалкалден беше едно от най-добрите ми решения. Програмата предостави отлично образование, богат културен опит и безценни връзки със студенти от различни държави. Този престой беше много полезен за мен. Освен че развих знанията си, усъвършенствах езиковите си умения по немски и английски език. Ще използвам образованието си, за да напредна в кариерата си в областта на технологиите и да допринеса за иновативни разработки в тази област. Искам да благодаря на всички от ТУ-Габрово, които ми помогнаха за всички проблеми, възникнали по време на обучението.“

Момчил Пачев: „Благодарен съм на ТУ-Габрово за предоставената възможност да уча в чужбина. През моето четиригодишно обучение като бакалавър в специалност КСТ прекарах 2 семестъра в УПН-Шмалкалден, област Тюрингия, Германия и 1 семестър в Технологичен университет-Алмати в Казахстан. През цялото време съм работил по специалността си и съм полагал успешно нужните изпити както в чужбина, така и в Габрово. Разбира се, в определени моменти не беше лесно, но се радвам, че трудът който съм дал ми помогна да постигна целите си в образованието. Академичните познания които съм добил са ми помогнали да бъда по-добър специалист и да си върша работата по-уверено, а квалификацията предполага да бъда добре оценен на пазара на труда. Оценявам, че от изминатия път съм добил големи ползи за себе си. Плановете ми са да продължавам да се развивам кариерно и академично. Съветът ми към всеки млад човек е да се възползва от всяка възможност за развитие която му се предлага и да довършва ангажиментите си докрай.“

Емир и Момчил са първите випускници от факултет „Електротехника и електроника“, които успешно завършват участието си в програма за двойни дипломи на двата партньорски университета.

Технически университет – Габрово и Университет за приложни науки – Шмалкалден, Германия стартират първата си съвместна програма за двойни дипломи през 2012 г. с бакалавърската специалност „Мехатроника“ от ТУ-Габрово и бакалавърската специалност „Машиностроене“ от УПН-Шмалкалден.  През следващите години двете висши училища договарят съвместно обучение по още една бакалавърска специалност от факултет „Машиностроене и уредостроене“ и 9 бакалавърски специалности от факултет „Електротехника и електроника“.

Към настоящия момент възможност за участие в програма за двойна диплома имат всички мотивирани и способни студенти ОКС „бакалавър“ от следните специалности в ТУ-Габрово: „Мехатроника“, „Компютърни технологии в машиностроенето“, „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“, „Електроника“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Компютърни системи и технологии“, „Комуникационни технологии и киберсигурност“ „Софтуерно и компютърно инженерство“, „Промишлена и автомобилна електроника“. Обучението на студентите за два семестъра в чуждестранното висше училище се подпомага от програма „Еразъм+“.