Проф. Гемайнхард от Университета за приложни науки – Шмалкалден, Германия получи сертификат за принос за развитие на международното сътрудничество между двата партньорски университета

IMG-1bf2961221bcdba3112bd4331b7390f1-V.jpgЗа поредна година проф. Гемайнхард от Университета за приложни науки – Шмалкалден, Германия, посети Технически университет – Габрово и се срещна със студенти и преподаватели.

Партньорството между факултет „Стопански“ на ТУ-Габрово и Бизнес факултета на немския университет датира от 14 години. Благодарение на програмата „Еразъм+“, проф. Гемайнхард ежегодно гостува като преподавател в ТУ-Габрово.

И тази година професорът представи интересна лекция пред студентите на тема: “Оценка на бизнес средата – методи за оценка на инвестициите.”

Проф. Гемайнхард представи възможностите за обучение в Университета за приложни науки и покани студентите и преподавателите да се възползват и да реализират мобилност в партньорското висше училище.

За значителния принос за развитие на международното сътрудничество и партньорството между двете образователни институции, проф. Гемайнхард бе удостоен със сертификат, връчен от доц. д-р инж. Драгомир Василев – Зам.-ректор „Научноизследователска работа“ на ТУ-Габрово.