Проф. Железаров: „Искаме да сме първият български университет, който ще затвори цикъла на иновациите“

IZhel konfBTAРекторът на Технически университет – Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров представи успешно реализирани проекти и бъдещи инициативи на учебното заведение на местна конференция „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, която се състоя на 30 януари 2024 г. в пресклуба на Българската телеграфна агенция (БТА) в Габрово. В дискусията се включиха експерти от Община Габрово, Областна администрация и Областния информационен център.

„През 2024 г. Техническият университет става на 60 години. Амбициозни сме и се опитваме да бъдем максимално иновативни“, каза ректорът. Той посочи, че през последните десетина години е налице скок за развитието на Университета както в инфраструктурно отношение, така и в свързаността и партньорствата.

Професор Железаров подчерта, че в предходния програмен период всички институции на местно ниво и бизнесът са положили огромни усилия за изграждането на „Иновативен хълм Габрово“, в чиято основа стои Университетът. Ректорът припомни, че това е инициатива на Европейската комисия за създаване на консорциум от 100 иновативни долини в Европа.

„В момента работим за продължението на четирите проекта за центровете за компетентност и върхови постижения, в които партнираме, а водеща организация сме в центъра „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ по програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. До края на месец май трябва да подготвим проектното предложение, за да гарантираме за още пет години развитието на Технологичния парк към ТУ – Габрово“, посочи Илия Железаров. Той припомни, че габровското висше училище е част от мрежата на европейските иновативни университети, които са общо 30 на брой. Целта на академичното ръководство е да се обедини учебният процес с науката и технологиите.

„Във връзка с разработката за Интегрирани териториални инвестиции имаме намерение да създадем споделено пространство – това ще е пасивна сграда за активни дейности, която да се ползва от стартиращи предприемачи – разказа Железаров. – Следващата стъпка ще е да изградим малки индустриални халета, в които да настаним успешни бизнеси. Идеята ни е да сме първият български университет, който ще затвори цикъла на иновациите!“, допълни ректорът.

Проектът „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия и надгражда вече осъществения проект „Европа в България: Общо бъдеще“. Сред целите му са по-добро разбиране на политиката на сближаване, включително на Балканите; повишаване на осведомеността за проекти, финансирани от Европейския съюз чрез кохезионната политика; насърчаване на открит диалог за резултатите от изпълнението ѝ на местно ниво, както и на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване.