Информационен „Еразъм+“ ден

DSC 0372Днес, в Технически университет – Габрово се проведе традиционният „Еразъм+“ ден. Студентите имаха възможност да се запознаят с възможностите за образователна мобилност по програма „Еразъм+“, критериите за достъп, административните процедури, документите за кандидатстване и отчитане.

В рамките на събитието участие взеха студентът Радостин Стефанов от специалност „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“ и Веселин Пенковски от специалност „Софтуерно и компютърно инженерство“. Радостин Стефанов запозна присъстващите студенти с опита, който натрупа като Еразъм студент в продължение на една академична година в Университета за приложни науки-Шмалкалден, Германия. Студентът акцентира върху възможността за получаване на двойна диплома, начина на обучение и изпитване в партньорското висше училище и университетската среда.

Студентът Веселин Пенковски сподели впечатленията си от Технологичната академия – Резекне, Латвия, където проведе мобилност с цел практика в лазерния център към академията.

Подробна информация за програма „Еразъм+“ може да намерите на сайта на ТУ-Габрово в раздел международна дейност.