Заповядайте на тържествената церемония по посрещане на новите студенти в ТУ-Габрово на 18.09.2023г.

TUGAB otkriwane na uchebna godina

        Академичното ръководство на Технически университет-Габрово кани всички свои студенти, преподаватели, служители и приятели на официално откриване на новата учебна 2023/2024 година, което ще се състои на 18 Септември 2023 г. (Понеделник) от 10:00 часа в Корпус 1 (сграда Интеграл) - централен вход.

След тържествената церемония, следва посрещане на новите студенти по катедри и специалности от 10:30 ч. в следните зали (ако си първокурсник, обърни внимание на следващите редове):

КАТЕДРА

СПЕЦИАЛНОСТ

ЗАЛА

АИУТ

Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи (АРКУС)

3410

Електроника

Промишлена и автомобилна електроника (ПАЕ)

2311

ЕСЕО

Електроенергетика и електрообзавеждане (ЕЕ)

2603

КСТ

Компютърни системи и технологии (КСТ)

3311

Софтуерно и компютърно инженерство (СКИ)

КТТ

Комуникационни технологии и киберсигурност (КТКС)

2210

ОЕЕ

Техническа безопасност (ТБ)

1209

МУ

Мехатроника (М)

2414

MTT

Компютърни технологии в машиностроенето (КТМ)

1422

МММ

Технология на материалите и материалознание (ТММ)

1215

ИДТТ

Компютърен дизайн (КД)

2501

ЕТ

Индустриални, топлинни и газови системи (ИТГС)

1300

Мениджмънт

Индустриален мениджмънт (ИМ)

1111

Стопанско управление (СУ)

ССН

Социални дейности (СД)

1201